De werkgroep fietseling
afdeling fietsersbond Oostende
Home OverOns Acties Memorandum Spaak Fietspaden Fietsstraten Meldingen Moordstroken Contact

 

 

 

 

 

 

Spaak in t wiel..

De Gouden Spaak wordt toegekend aan een individu, een groep of een organisatie die zich op het grondgebied van Oostende het voorbije jaar positief heeft laten opmerken en die op één of andere manier het fietsen heeft aangemoedigd.
De Zilveren Spaak wordt toegekend aan een individu, een groep of een organisatie die het afgelopen jaar een zeer briljant idee opperde, zich inzette of iets verwezenlijkte om het fietsen te promoten of om de situatie van de fietsers te Oostende te verbeteren.
Tenslotte kennen we ook een Verroeste Spaak toe aan een individu, een groep of een organisatie die zich het afgelopen jaar (en soms langer) negatief heeft laten opmerken voor de fietsers in Oostende of die het fietsen op één of andere wijze ontmoedigt.

a

 

a

 

a

 

a

 

 

 

 

 
2023

Goud 2023


De Gouden spaak gaat naar supermarkt Spegelaere, die haar fietsende klanten verwent met uitstekende fietsvoorzieningen.

Zo zijn er comfortabele nietjes, op een oordeelkundige wijze geplaatst, zodat alle soorten fietsen veilig gestald kunnen worden.

Er is zelfs een overdekte fietsenstalling, die fietsers toelaat in alle weersomstandigheden hun boodschappen te doen.

De andere genomineerden voor de gouden spaak waren de Verkeerseducatieve route en de Fietszones en fietsstraten.

zilver 2023


Als zilveren spaak werden de voorlopige inrichting van de Grintweg en diverse werven genomineerd. Als laureaat werd echter de fietsaanpak bij het eerste mega-evenement met Rammstein op de evenementenweide aangeduid. We hopen dat deze aanpak navolging krijgt bij alle evenementen in Oostende.
De Werkgroep Fietseling / Fietsersbond Oostende hoopt via de spaken de Oostendse politici, betrokken ambtenaren, bedrijven en organisaties, en uiteraard de fietsers warm te blijven maken voor het veilig en comfortabel fietsen in onze stad.

Verroest 2023


De Fietszones en fietsstraten werden genomineerd voor de verroeste spaak.
Dit vooral omwille van de wijze van invoering met karige aanduidingen en de opname van de Van Iseghemlaan in de fietszone zodat de uitrol geen schoonheidsprijs verdient.

Een andere nominatie voor de verroeste spaak was voor het verwijderen van de fietslaadpalen aan de bibliotheek en in Stene.

De verroeste spaak werd evenwel toegekend aan de Fietsomleiding aan de Konterdamkaai, die voor fietsers te ingrijpend en zeer negatief is.2018

Goud 2018


Dit jaar zijn de genomineerden voor de Gouden Spaak: De Verlichting voor fietsers aan de Konterdamkaai, het nieuwe Fietspad achter de Steensedijk en tenslotte de verbeterde toegang op de Konterdamkaai naar de parking van AZ Damiaan.

De laureaat voor de Gouden Spaak is het nieuwe Fietspad (bij ons weten nog steeds naamloos) Schepen Krista Claeys, Tom Germonpré en Bart Plasschaert namen de Gouden Spaak in ontvangst).

Iedereen heeft zich sinds de opening kunnen vergewissen van de kwaliteit van deze fietsverbinding en het succes.Deze fietsroute vormt een mooie realisatie en we kunnen alleen maar hopen dat zulke realisaties ook in de toekomst op stapel staan. Een kleine kanttekening, bij onze applausactie bleek de oversteek van de Torhoutsesteenweg erg conflictvol.

zilver 2018


Dit jaar zijn de genomineerden voor de Zilveren Spaak:
Blue Bike Oostende (de Stad Oostende draagt bij zodat het huren 1,15 Euro per 24 u kost en geen 3,15 Euro zoals in gemeenten waar er geen financiële ondersteuning is), de afzonderlijke verkeerslichtenfase aan de oversteek Seringenstraat – Elisabethlaan (conflictvrij bij oversteken Elizabethlaan, de bedelknoppen lijken wel weinig effect te hebben) en de Fietsenstallingen aan Pegasus.

De laureaat is het Gemeenschapsonderwijs Pegasus voor de Fietsenstallingen (de heer Jean Surmont kreeg de Spaak overhandigd).De opening van het nieuwe fietspad heeft op deze schoolsite een evidente nood aan fietsstallingen meegebracht, waar de onderwijsinstelling aan tegemoetgekomen is. Promotie van het fietsen gaat voor Fietseling gepaard met openbare infrastructuur, maar tevens met begeleidende maatregelen van bedrijven, instellingen, … die voor de fietsende gebruikers het nodige ter beschikking stelt.

Verroest 2018


Dit jaar zijn de genomineerden voor de Verroeste Spaak:

De kasseien in de Sint -Paulusstraat en omgeving (Een regelrechte martelgang voor de meerderheid van de zachte weggebruikers).

Het kruispunt Elisabethlaan en Torhoutsesteenweg en de werven rond de Stationsomgeving.

De laureaat voor de Verroeste Spaak is de Situatie aan het Kruispunt Elisabethlaan en Torhoutsesteenweg. (de heer Henk Goddemaer nam namens Agentschap Wegen en Verkeer de Spaak in ontvangst, waarbij hij toelichting gaf over de complexe situatie).Het dwarsen van de Elisabethlaan kan als fietsende fietser enkel als de bedelknop gebruikt wordt. Na 7 seconden groen voor de fietser, moet je bij nieuw gebruik van de bedelknop ruim 2 minuten dertig wachten op de volgende groene Fietserlichtfase. Deze wachttijd is te lang. De oversteek van de Torhoutsesteenweg is anderzijds NIET conflictvrij en dodehoekongevallen loeren hier onvermijdelijk. Voor Fietseling lijkt Vierkant Groen hier de ideale oplossing.2016

Goud 2016


Het blijft altijd uitkijken naar toffe realisaties die fietsers als het ware in de watten leggen, of toch hen veilige en comfortabele fietsinfrastructuur bieden. Iets gewoon goed doen, is niet genoeg. We kijken uit naar dat beetje extra dat een voorbeeld kan zijn voor hoe het altijd zou moeten zijn.

En dit keer vonden we een mooie realisatie in de heraanleg van het fietspad in de Troonstraat tussen de Northlaan en de Raversijdestraat. De werkgroep Fietseling apprecieerde volgende kenmerken die we graag bij elke aanleg van fietspaden zouden zien: de rode asfaltlaag, geen gevaarlijke overlangse boordstenen tussen fietspad en voetpad, een veiligheidsstrook langs de zijde van de auto’s, telkens met andere kleuren zodat slechtzienden voetgangers ook hun weg vinden, de schuine stoeprand aan de wegzijde, en tenslotte de paal met het verkeersbord die een goede schuwafstand bewaart ten opzichte van het fietspad. Nu is het alleen nog hopen dat de ordehandhavers de hardnekkige automobilisten die deze strook als parkeerstrook gebruiken ook terdege aanpakken.

zilver 2016


Het afgelopen jaar merkten we vele lokale initiatieven op, maar ééntje sprong er boven allen uit:

De fietsbieb die vanaf september ook in Oostende aanwezig is. Kinderen ontgroeien vlug hun fietsje en de aankoop van een nieuw fietsje is niet altijd eenvoudig. Vandaar het idee: fietsjes van en voor kinderen tot 12 jaar verzamelen en die uitlenen tegen 20Euro per jaar (en 20Euro waarborg) . Wie een fietsje schenkt krijgt een jaar lang fietsgeld in ruil.

Meer info vind je op http://fietsbieb.be/ en de contactpersoon voor Oostende is An Casteleyn, te bereiken via CM, Kan.Dr. L. Colensstraat 7, Oostende 059/55 25 72 .

Verroest 2016


Het zal niet vreemd zijn dat we ook minder goede realisaties in Oostende aantroffen die het fietsen niet meteen bevorderen omdat ze onveilig, oncomfortabel zijn of voor veel verwarring zorgen tussen weggebruikers.

Maar wanneer zoals de Goede Sint op 5 december verklaart: dit jaar zijn er geen stoute kinderen, zo willen we in dit feestjaar de feestvreugde niet bederven door de Verroeste Spaak uit te reiken. Dus dit jaar geen Verroeste Spaak. Wie er per se nog eentje wil: we hebben nog een voorraad verroeste spaken van de vorige jaren die nog niet werden afgehaald.2015

Goud 2015


We zijn zoals steeds verheugd als we een Gouden Spaak kunnen uitreiken aan een realisatie die een vooruitgang betekent voor de fietsers. Er is in Oostende afgelopen jaar wel wat gerealiseerd, maar ze kunnen niet in aanmerking komen omdat het gewoon goede verwezenlijkingen die zo horen te zijn: een goede afwerking van een fietspad, een fietssuggestiestrook, een fietsenstalling,... We kijken vooral uit naar de extra aandacht voor de fietser.

Twee kandidaten sprongen er dit jaar uit. Vooreerst de realisatie van de Fietsroutekaart 14-18 die ons inspireerde voor het parcours van de 24e fietseling. Maar die te lijden had vanwege het afsluiten van de Slijkensesteenweg, die terecht de Verroeste Spaak opleverde.

Maar we waren dit jaar bijzonder verrast door het initiatief van de gewezen Burgemeester, Jean Vandecasteele, die als één van zijn laatste beleidsdaden de Visserskaai omvormde tot een Fietsstraat.

Een ingreep die we als werkgroep Fietseling exact 10 jaar geleden hebben voorgesteld en sindsdien bij alle gelegenheden herhaalden. "Beter laat dan nooit". De realisatie is weliswaar op dit ogenblik nog niet helemaal voltooid. Maar deze Gouden Spaak mag een serieuze aanmoediging vormen om er werk van te maken. en zelfs oog te hebben voor onze ruimere verzuchtingen op dit vlak. Mag de Visserskaai in de twee richtingen fietsstraat worden? Kan het einde van de fietsstraat niet verlegd worden wat verder naar het Zeeheldenplein toe? Nu lijkt het ons abrupt en willekeurig En mogen we hopen dat er nog meer fietsstraten komen (zoals bv. de Koningsstraat)? Aldus kan Oostende weer een vooruitstrevende fietsstad worden. Zoals enkele jaren geleden het geval was, toen beslist werd om systematisch overal het tweerichtingsverkeer voor fietsers in te voeren? Speciaal aan Jean Vandecasteele, die weliswaar geen burgemeester meer is, maar toch als schepen verantwoordelijk blijft voor het Openbaar Domein, vragen we deze Gouden Spaak ook te zien als een erkentelijkheid voor het vele werk in de afgelopen jaren om van Oostende een veiligere en leefbaarder stad te maken. Het is niet omdat we al eens van mening verschillen, dat we niet samen met Jean, maar ook met de bevoegde ambtenaren, constructief willen nadenken om van Oostende een nog betere fietsstad te maken. We realiseren ons ook wel dat dat niet van vandaag op morgen kan, en dat er centen nodig zijn om vele zaken te realiseren, maar met de groep mensen als de werkgroep Fietseling, tevens afdeling Fietsersbond, die van tijd tot tijd vraagt, zaagt, irriteert, actie voert, …willen we hem blijven prikkelen om alert te blijven voor de talloze verzuchtingen van de vele fietsers in deze stad.

zilver 2015


Voor de Zilveren Spaak mochten we dit jaar vele kandidaten tellen:

- Initiatieven zoals Bubblepost, en CycloXpress om koerierdiensten aan te bieden met aangepaste fietsen ipv auto's

- Nieuwe bordjes en uitbreiding van het Groene Lint;

- De Mobiele fietsenstalling die uitgebreid werd bij een aantal evenementen zoals TAZ, Openluchttheater en de Paulusfeesten. Het wordt een goede gewoonte deze mobiele fietsenstalling te voorzien bij belangrijke evenementen;

- Maar zeker ook twee werven aan de Torhoutsesteenweg tussen de Leffingestraat en de Blauwkasteelstraat die tijdens de werken praktisch zonder hinder voor fietsers en voetgangers was; Ook vermelden we de werf aan Kapellebrug die het fietspad overkapte en de doortocht van fietsers bleef verzekeren;

- En tenslotte het initiatief van EOS-om een succesvol fietsevenement te organiseren.

Uiteindelijk koos de werkgroep Fietseling als Zilveren Spaak voor de initiatiefnemers van cycloXpress, de fietskoerier die de de regio Gistel-Oostende bedient. Ze richten zich op particulieren en ondernemers die dringend pakketjes, documenten, geschenken,... willen laten ophalen en laten afleveren. Zo zelfs recent brood van de bakker.

Verroest 2015


Jammergenoeg moeten we ook elk jaar een Verroeste Spaak uitdelen. Zelf zijn we niet altijd gelukkig met bepaalde initiatieven of realisaties, we kregen ook enkele suggesties:

- De fietsenstalling aan de ingang van het ziekenhuis Henri Serruys kan beter qua toegankelijkheid en comfort;

- Het gebruik van roodgetinte klinkers op het voetpad van de Frère Orbanstraat die momenteel in aanleg is, en niet strookt met de richtlijnen van het fietsvademecum (pg. 17)

- Maar vooral ook het afsluiten van het fietspad aan de Slijkensesteenweg tussen de Bolle en het Centrum door de Lijn, de Haven en heel wat bedrijven die instaan voor de werken. Deze ingreep wordt door velen ervaren als een serieuze achteruitgang voor de fietsers en kwam dan ook als 'laureaat' uit de bus voor de Verroeste Spaak.

Fietsers begrijpen niet goed waarom deze belangrijke verbindingsweg voor fietsers (schoolgaande jeugd, pendelaars die de trein of bus moeten halen) moeten omrijden via de Conterdamkaai, terwijl er wel een doorgang is voorzien voor auto’s van de buschauffeurs. De fietsende Lijnmedewerkers kunnen er wel ook terug met een toegangssleutel. Met enige goede wil had het fietspad verder dienst kunnen doen. (Indertijd heeft De Lijn bij de tijdelijke busopstelling aan de hotelschool een fietspad voorzien en dit fietspad is recentelijk nog vernieuwd met reflecterende blokken. Daarvoor gaven we indertijd zelfs de Gouden Spaak). De Slijkensesteenweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor fietsers tussen Oostende Centrum en de Vuurtorenwijk en Bredene. Ze kunnen de “blauwe bruggen” vermijden die een wachttijd van 10 tot 15 minuten kan betekenen, waardoor pendelaars hun treinaansluiting missen of waarbij de schoolgaande jeugd te laat op school komt. De alternatieve omleiding voorzien voor auto's is veel te gevaarlijk omdat er voor fietsers geen aanpassingen voorzien zijn. Voor voetgangers is het al helemaal geen oplossing. Fietsers proberen – ondanks de hindernissen van betonblokken toch wel via de Stapelhuisstraat en Hangaar I naar het Centrum te geraken. Tevens betekent de onlangs geopende randparking extra autoverkeer en dus bijkomende conflictsituaties aan de oversteek voor de fietsers aan het begin van de Stapelhuisstraat. Tenslotte om AZ Damiaan te bereiken, ligt de gevaarlijkste oversteekplaats van Oostende aan de Conterdamkaai. We betreuren dan ook dat het STOP-principe hier volledig met de voeten is getreden. Het gebruik van de openbare weg moet immers eerst tegemoet komen aan de stappers en trappers, dan pas het openbaar vervoer en tenslotte de particulieren voertuigen. Aangezien het gaat om verschillende instanties, gaat de Verroeste Spaak naar VMM De Lijn, Eurostation, Technum, THV Cordeel, NMBS, Seco cvba en Vekmo die de Slijkensesteenweg ontoegankelijk maakten voor de zachte weggebruiker.2014

Goud 2014


Het is echter niet allemaal kommer en kwel, we vonden heel wat zaken die genomineerd werden voor de Gouden Spaak. Er is de herinrichting van de Acacialaan met een fietspad, maar zonder aanduiding als zodanig. Na jaren "zagen" is er thans een bescheiden fietspaadje aangelegd aan de Spuikom zodat fietsers vlotter van de grote weg naar de spuikom kunnen fietsen. Er zijn meer en meer instellingen die het voorbeeld (moeten?) volgen en fietsenstallingen ter beschikking stellen van bezoekers: de nieuwe jeugdherberg de Ploate en het H. Serruysziekenhuis. Maar bij die laatste moeten we opmerken dat het er donker is, de stoep niet fietsvriendelijk is en de fietsrekken verre van optimaal zijn. Maar de laureaat van dit jaar zijn de initiatiefnemers om een nieuwe schoolfietsroutekaart te maken voor de leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs. Het initiatief gaat uit van de dienst Mobiliteit van de Provincie West-Vlaanderen, maar werd ondersteund door leerkrachten, politiediensten, verkeersambtenaren, en, hier toch wel belangrijk te onderstrepen: ook met de leden van de werkgroep Fietseling. Het betrekken van al deze mensen heeft er zeker toe bijgedragen dat deze kaart heel wat ouders en leerlingen zullen helpen om veilig naar en van school te fietsen, maar ook de leerkrachten om uitleg te geven over de risico’s onderweg.

zilver 2014


Voor de Zilveren Spaak kwamen twee kandidaten in aanmerking: Vooreerst zijn er de verkeerslichtjes die eindelijk aan de grote verkeerslichten verschenen, zowel op de Verenigde Natiënlaan als op de Dr. E. Moreauxlaan. Een goed begin, maar te weinig en te kwetsbaar. Er moeten er meer komen, maar van betere kwaliteit. Ze zijn kwetsbaar voor vandalisme. Elders in het (buiten-)land zijn er betere voorbeelden te vinden. Een tweede kandidaat, en meteen de laureaat voor dit jaar, zijn de 'rolstoelfietsen aan zee'. Het betreft een initiatief van de dienst Samenleven van de Stad Oostende in samenwerking met Groep INTRO West-Vlaanderen. Deze laatste staat immers in voor het fietspunt aan het station van Oostende. Sinds de zomer worden daar twee huurrolstoelfietsen aangeboden, waarvan één e-bike. Een fijn initiatief, maar het is jammer dat het aanbod beperkt blijft tot de weekdagen. Anderzijds overweegt men het aanbod uit te breiden met tandems, zodat ook personen met een visuele beperking zich fietsend zullen kunnen verplaatsen. (DOEN!) Meer info http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=9845 op en op 0475 / 69 61 48 (fietspunt Oostende).

Verroest 2014


We zagen wel wat zaken die zich eerder op privéterrein bevinden die misschien de Verroeste Spaak zouden verdienen, maar toch blijven we op het publieke terrein. Al jaren zijn er kleine ergernissen voor het plaatsen van verkeersborden D7 of D9 nabij het fietspad om zowel het fietspad aan te duiden, als om het voetpad ernaast aan te duiden. Veelal worden die borden te dicht tegen het fietspad geplaatst of tussen het fietspad en het aangrenzende voetpad (rond Leopoldpark) . Daarom zie je soms paaltjes die scheef staan of verdwijnen (bv. Vuurkruisenplein, Leopold I plein) of toch tekenen vertonen van aanrijding (bv. Mariakerkelaan). En aan het Zeeheldenplein werden paaltjes geplaatst om fietsers weg te leiden van dit plein – een beetje onlogisch, want op de rest van de Zeedijk mag wel gefietst worden. Een betere beveiliging is daar wenselijker. Nochtans bestaat de mogelijkheid om het blauwe verkeersbord voor fietsers en voetgangers naast het voetpad te plaatsen of te vervangen door bord D10 (gemengd voetgangers/fietsers). Ook is er onduidelijkheid waarom er op de ene plaats wèl een verkeersbord wordt geplaatst en niet op een andere plaats (bv. Acacialaan). En waarom wordt het verkeersbord gewoon niet op het fietspad zelf geschilderd zoals dat elders in ons land gebeurd? Omwille van deze hinderlijke verkeersborden die ook weer o.m. bij de uitbreiding van de fietspaden rond het Leopoldpark worden geplaatst geven we de Verroeste Spaak aan de diensten van Openbaar Domein van de stad Oostende die zorgen voor de plaatsing van al die paaltjes en verkeersborden. We hopen hiermee een signaal te geven om creatiever en fietsvriendelijker na te gaan of er geen andere oplossingen mogelijk zijn dan het plaatsen van hinderlijke verkeerspalen voor fietsers, voetgangers en andere weggebruikers. (Info: www.wegcode.be , artikel 10.4-6)2013

Goud 2013


Gelukkig mogen we ook een Gouden Spaak uitreiken. Ons oog viel op twee kandidaten die een extra inspanning deden om het fietsen te bevorderen door hun realisaties: enerzijds het Zorghotel Wellington op de Nieuwpoortsesteenweg 112C dat op 16 maart de deuren opende en anderzijds AZ Damiaan aan de Gouwelozestraat. Beiden plaatsten een fietsenstalling. De ene wat bescheidener, de andere iets ruimer volgens de mogelijkheden. Dit levert hen beiden een Gouden Spaak op.

zilver 2013


Voor de Zilveren Spaak werden dit jaar verschillende kandidaten genomineerd: Vooreerst is het de inrichting van het Blue Bike project aan het station waarbij fietsen kunnen ontleend worden tegen een kleine vergoeding of hersteld worden. Een project van de NMBS. Er werd ook een initiatief genomen I bike OSTD met verspreiding van plaatjes die aan fietsen worden gehangen. Een actie die geïnspireerd werd op de succesvolle actie van 11 11 11 “weer een auto minder”. De natuurvrienden werkten een Ecocyclofietsroute uit. De tramsporen aan de Leopold-II-laan werden eindelijk verwijderd en er verschenen nieuwe verkeerslichtjes voor fietsers aan de Dr. E. Moreauxlaan en de Verenigde Natiënlaan. En de eerste oplaadpunten voor elektrische fietsen verschenen in onze stad. Allemaal goede initiatieven die onze steun verdienen. Maar onze keuze gaat dit jaar naar het fietspadenrapport in Het Nieuwsblad. Iedereen kon zijn of haar opmerkingen kwijt over de toestand van de fietspaden in Oostende. Het is voor beleidsmakers een interessant instrument om werk te maken van de opmerkingen van de bevolking. Het eindrapport beslaat 43 blz. en bevat de belangrijkste straten van Oostende. Werk aan de winkel voor de stad Oostende bij het opstellen van het fietsplan! Bekijk alles via de website van Het Nieuwsblad.

Verroest 2013


De Verroeste Spaak gaat dit jaar voor de verantwoordelijke(n) die de werf aan de Elisabethlaan ter hoogte van de Schelpe vergunde(n). Reeds in 2005 gaven we een verroeste spaak symbolisch aan aannemers die fietsers verwaarlozen. Sinds enkele jaren merken we echter een verbetering. Sommige aannemers slagen er in om toch een veilige en vlotte doorgang te bieden voor fietsers en voetgangers. Denken we maar aan het groene portaal in de Langestraat waarboven de werfkraan stond. Anderen maken het extra moeilijk (bv. de werf in de Koningstraat waarbij fietsers op de tramrijbaan terecht moesten komen). De werf aan de Elisabethlaan is het omgekeerde van de het STOP-principe: stappers en trappers moeten de Elisabethlaan tweemaal oversteken: eenmaal met 2x verkeerslichten en eenmaal zonder verkeerslichten. Een alternatief om werfverkeer de parkeerstrook en de eerste rijstrook te gunnen, stappers en trappers op de 2e rijstrook toe te laten, het gewone autoverkeer naar de overkant te verplaatsen over één rijstrook, aan 30 km/u, en het tegenliggend verkeer ook over één rijstrook te verplaatsen, werd vanaf november 2012 voorgesteld via verschillende kanalen maar kreeg nooit een afdoend antwoord. Zelfs het voetpad/fietspad aan de overzijde werd niet in orde gebracht (betegeling) om de doorgang veilig en vlot te laten verlopen. Daarom kunnen we niet anders dan de vergunnende overheid (college van burgemeester en schepenen) hiervoor een verroeste spaak te geven, temeer daar de werf voor 3 jaar ingericht is.2012

Goud 2012


Maar we willen niet in kommer en kwel eindigen. Gelukkig kunnen we dit jaar ook een Gouden Spaak uitreiken. In 2006 kwam de aansluiting van de Prinsenlaan met de Koninginnelaan al in het vizier toen we Mevr. Pollefliet de zilveren spaak gaven omdat ze een petitie startte om de fietsonveiligheid op dit kruispunt aan te kaarten. 6 jaar later mogen we vaststellen dat de geesten gerijpt zijn en dat overleg mogelijk heeft gemaakt dat hier geluisterd is naar de zachtere weggebruikers. De heraanleg van dit kruispunt zal mogelijk maken dat fietsers zich veiliger mogen voelen. Vorig jaar zegden we dat we geen gouden spaak meer geven voor realisatie die gewoon goed zijn. We zijn hier oprecht tevreden omdat deze realisaties ongewoon goed is. En we beseffen dat het heel wat extra inspanningen vraagt om alle mogelijkheden uit te testen en niet te kiezen voor een gemakkelijkheidsoplossing door veel verbodsborden te plaatsen. Daarom deze Gouden Spaak in erkentelijkheid voor het stadsbestuur, de ambtenaren van Openbaar domein, en de politiemensen van de cel mobiliteit van Oostende. We hopen dan ook dat dit een voorbeeld mag zijn van hoe overleg niet vertrekt vanuit tegenstanders, maar vanuit medestanders om een zo optimale oplossing te zoeken die echt een win-winsituatie is voor zoveel mogelijk weggebruikers.

zilver 2012


Voor de zilveren Spaak werden dit jaar verschillende kandidaten genomineerd: het initiatief om een fietskluis te plaatsen voor mensen die hun fiets niet thuis kunnen stallen en op straat een veilige stalling zoeken; de aanschaf van een mobiel verkeerspark door de schepene van Onderwijs en die voor haar inspanningen vorig jaar de gouden spaak ontving; het plaatsen van een torenkraan in de Langestraat die de verkeershinder voorkomt die meestal bij werven ontstaat; de actie “Discover the city”. Maar dit jaar willen we aan een vereniging de zilveren spaak uitreiken die het initiatief nam om van de jaarlijkse fietseling een verenigingsactiviteit te maken en die zich ook actief inzette voor het slagen van de actie ‘Fiets ze!’ in samenwerking met de nationale Fietsersbond en de Vlaamse minister van mobiliteit en Openbare werken, namelijk de locale Gezinsbond-afdeling van Oostende die de gezinnen actief ondersteunt om meer kinderen (en ouders) op de fiets te krijgen. Ze ondersteunde het fietsvaardigheidsparcours en oefenden fietsspelletjes met ouders en kinderen in gezinsverband.

Verroest 2012


Het hinderlijke hekwerk aan de Bolle, ter hoogte van de Romac, stak allang de kop op om genomineerd te worden voor de Verroeste Spaak. De hinderlijke werken duren te lang. Gelukkig werd een noodfietspad gelegd richting Slijkensesteenweg, maar dat neemt niet weg dat fietsers in de richting van de tunnel te lang de hinder van het hekwerk ondervinden. Maar de hoofdkandidaat dit jaar is ontegensprekelijk de vernieuwde aanpak van de Koningsstraat die er torenhoog bovenuit stijgt om de Verroeste Spaak te krijgen. Na de jarenlange kritiek op de heraanleg van de Visserskaai die heel wat onveiligheidsgevoel oproept bij fietsers omdat auto’s rakelings langs hen durven scheren, is er nu een tweede straat die berucht zal worden voor het gevoel van onveiligheid. Nu al vluchten fietsers naar de overzijde om onreglementair in de tegenrichting op het fietspad richting centrum te fietsen omdat ze vrezen aangereden te worden door auto’s. Fietsers die van de koningin Astridlaan komen worden geconfronteerd met een fietspad dat abrupt stopt. En fietsers die de landelijke kustfietsroute volgen en van de 3 Gapers komen, worden met dezelfde feiten geconfronteerd. Het geldt ook voor fietsers die tijdens de zomermaanden de zeedijk te druk vinden en de wandelaars niet willen hinderen. Een mogelijke uitweg is misschien een stukje de Koninginnelaan inrijden en via de Wellingtonstraat naar het Centrum te fietsen, maar dan moeten die stukken ook beter berijdbaar gemaakt worden. Voor ons is er maar één oplossing, zoals we die ook voor de Visserkaai suggereren: maak er een fietsstraat van waar fietsers duidelijk de voorrang hebben en auto’s geduld worden zonder zich op te dringen. De nieuwe verkeerswetgeving biedt hier een mogelijkheid.2011

Goud 2011


Tenslotte de gouden Spaak. Uit de lijst van de genomineerden waren er dit jaar gelukkig veel kandidaten. Maar gelet op de eerste bemerking, werden alle bovenvermelde infrastructuurwerken even opzij geschoven. Reeds vorig jaar viel ons de energieke inspanningen op van het departement onderwijs van het stadsbestuur van Oostende. Op een systematische manier wordt de fietsvaardigheid – en kennis van jongeren verhoogd: fietscontroles, fietsbehendigheidsparcours, fietskoffer, fietsexamens, fietsuitrusting (fietsbellen, fluo fietshesjes, fietshelmen, fluo rugzakhoesjes, doeboeken,...)... zoveel inspanningen, en vooral realisaties, die ook honderden jongeren en ouderen bereiken, en met een aanbod voor de scholen uit de verschillende netten, verdienen volgens ons terecht een gouden spaak. Het mag een aansporing zijn van zowel de beleidsmakers op het kabinet van Schepen Martine Lesaffre, als van de leerkrachten en directies van de scholen, maar ook de politiemensen en de vele vrijwilligers die die inspanningen ondersteunen.

zilver 2011


De zilveren Spaak gaat dit jaar naar het initiatief van het Sociaal Huis om fietspompen ter beschikking te stellen aan de ontmoetingscentra. In het buitenland zien we dat al wat meer. En waren ook blij dat Jong Groen! middenkust al eerder het idee opperde. We hopen dat initiatief ook uitbreiding mag vinden op andere strategische plaatsen waar fietsers komen: de 3-gapers, het station, de fietsenstallingen aan het Zwembad, het klein strand en de Lijnbaanstraat, …

Verroest 2011


Daarom reiken we – altijd met spijt in het hart - de verroeste spaak uit aan de heraanleg van de Schermplantenstraat. Het kan zijn dat de veiligheid van schoolkinderen verhoogt, maar terzelfdertijd worden fietsers op éénrichtingsweg verplicht (weliswaar in twee richtingen voor fietsers), daar waar een voldoende breed pad werd aangelegd dat echter enkel toegankelijk is voor voetgangers of fietsende kinderen. Ouders die hun kinderen per fiets willen brengen staan dan ook voor een dilemma om alsnog niet dat pad, aangegeven met bord D11 te gebruiken. Men kan de vraag stellen of het niet beter is om het pad open te stellen met een bord D10. Ter info: bij aanpassingen ten gunste van fietsers kan een verroeste spaak altijd terug genomen worden.2010

Goud 2010


Even kwam de bakfiets-zoenzone in aanmerking, maar door de kleinschaligheid van het initiatief moest het voorrang geven aan een ander initiatief. De kandidaat die meteen opviel, is het fietspad dat tussen de voorlopige bushalte en de hotelschool werd aangelegd in opdracht van De Lijn als onderdeel van de grote transformatiewerken aan het station. In de mededeling van de Lijn op hun website wordt hier geen melding van gemaakt, maar het werd wel degelijk opgemerkt door heel wat dankbare fietsers. Er worden dan wel een aantal detailopmerkingen gemaakt: de wat scherpe bocht aan het E. Feysplein en de gebrekkige aansluiting ter hoogte van het tramstation. Maar het feit dat een voorlopige situatie voor de komende 2 à 3 jaar (tot 2014) toch mocht rekenen op een degelijke investering maakt van deze opmerkingen slechts een detail. Het gebruik van rode asfalt, van de betonnen 'broden' naast het fietspad, en de inox---Z---profielen om het fietspad te vrijwaren van ongewenste gasten is zeker een pluspunt. Met deze gouden spaak willen we niet alleen de Lijn aanmoedigen om bij alle werken extra aandacht te geven voor alle zachte weggebruikers, maar ook alle andere instanties en besturen die hier mee rekening houden, en dat vooral in het licht van het feit dat vanaf augustus 2009 meer ingrijpende werken zullen plaats hebben aan het station die ook hun weerslag zullen vinden voor de fietsers (afbraak van fietsenstallingen en verplaatsing ervan). We zullen dit op dit voet volgen.

zilver 2010


Voor de zilveren spaak dienden zich veel kandidaten aan. 1. Vooreerst is er het initiatief van de onderwijsraad om in samenwerking met Michel Soenen van de lokale politie om een fietsexamen te organiseren voor alle lagere schoolkinderen van de 6e leerjaren na positieve ervaringen met een school uit de Vuurtorenwijk. Het examen heeft echter deze maand pas plaats en kwam dus voor dit jaar niet meer in aanmerking. Het is beslist een goede kandidaat voor volgend jaar. 2. De sportdienst organiseert "Start-to-bike" in samenwerking met de integratiedienst van de stad Oostende. Een initiatief om meer mensen op de fiets te krijgen. Een dergelijk initiatief kreeg in 2004 al een zilveren spaak. We zijn ook niet op de hoogte van het succes van het project dit jaar. Daarom ook geen winnaar. 3. Het Economisch Huis van Oostende lanceerden een kleinschalig initiatief om jongeren in Oostende te houden. Er wordt een fietszadelhoesje uitgereikt als leuk hebbedingetje voor wie langskomt. Een leuk initiatief, maar op de website van EKO is het initiatief moeilijk terug te vinden. Ter herinnering: vorig ontving EKO de zilveren spaak voor de actie Met belgerinkel naar de Winkel dat ook dit jaar weer wordt georganiseerd. 4. De Zilveren Spaak anno 2010 gaat dit jaar naar Joeri De Mey, de directeur van de leefschool De Vlieger in de Rogierlaan, die samen met het oudercomité de nodige stappen heeft gezet om de eerste bakfiets-zoenzone te bekomen voor de school. Een primeur in Vlaanderen die ook voor de leden van de werkgroep Fietseling niet ongemerkt voorbij gegaan zijn. We zijn blij dit initiatief van onderuit niet alleen het stadsbestuur heeft overtuigd, maar dat dit ook als voorbeeld kan dienen voor andere schoolomgevingen. Bakfietsen zijn een milieuvriendelijk, ludiek en sportief alternatief voor de vele ouders die vinden dat hun kinderen op een veilige manier naar school moet gevoerd worden en meestal de kaart trekken van de auto, en daardoor ook het onveiligheidsgevoel aan scholen juist versterken. Tot zolang jongeren niet zelfstandig kunnen fietsen, is de bakfiets een leuk alternatief. Bij deze dus ook een pluim naar al die ouders die hiervoor kiezen.

Verroest 2010


Een verroeste Spaak uitreiken is niet leuk, maar de situaties waarvoor fietsers komen te staan is nog minder leuk, en dat ondanks misschien veel goed bedoelde inspanningen. Dit jaar kregen we 3 kandidaturen binnen: 1. Verroest gaat naar al die werven die fietsonvriendelijk worden ingericht. Fietsers worden soms verplicht om af te stappen, maar in bepaalde gevallen gewoon de baan opgestuurd tussen het gewone verkeer. Er werd ons de werf aan de Nieuwpoortsesteenweg ter hoogte van de overzijde van de gebouwen van De Lijn gesignaleerd, maar van diverse zijden ook de werf van de Alfons Pietserslaan waar ook voetgangers en fietsers, zonder enige aanduiding, de baan op moeten gaan. In 2005 werd voor de aannemers die fietsers (en ook andere zachte weggebruikers) verwaarlozen reeds een verroeste spaak uitgereikt. Ondertussen werd in de stad Oostende verantwoordelijke voor de werven aangeduid die elke werf moeten goedkeuren. Maar dit volstaat niet wanneer er ook geen opvolging aan gebeurd. Dus zeker een kandidaat voor de verroeste spaak. 2. Nog een valabele kandidaat voor de verroeste spaak is de discriminatoire maatregel om geen fietsers (en voetgangers) toe te laten op de ferry Prins Filip, nu Ostend Spirit. Er worden verschillende redenen aangevoerd (Schengen akkoord, slechte inrichting van de haven van Ramsgate en Oostende,...) maar dat zijn voor ons drogredenen. Wanneer men echt ook de zachte weggebruikers wil steunen zouden hier voor oplossingen kunnen voorzien worden. Zowel de ferrymaatschappij als de havenautoriteiten zouden goede kandidaten voor de verroeste spaak kunnen zijn. 3. De echte winnaar van de verroeste spaak is dit keer helaas het Stadsbestuur van Oostende. Voor de aanleg van de Gistelsesteenweg moest een omleiding voorzien worden. De Stuiverstraat tussen de Zilverlaan en de Gistelsesteenweg kwam hiervoor in aanmerking, maar was al jaren in zeer slechte staat voor alle verkeer. Er werd toch een financiële oplossing gevonden en de baan werd geasfalteerd. Oorspronkelijk stonden er verkeersborden die zwaar vervoer weerde en de snelheid beperkte tot 30 km per uur, maar die zijn in de loop van de voorbije maanden verdwenen. Vanaf enkele meters voorbij de Sportparklaan eindigt de bebouwde kom en kunnen auto's, maar ook zwaar vervoer tegen 90 km per uur rijden. Dit is levensgevaarlijk voor voetgangers en fietsers die in de berm, of nog erger, in de grachten naast de baan dreigen te belanden. De burgemeester beweerde dat er nog geen ongevallen plaats hadden en daarom geen verdere inspanningen nodig waren. Indien je dit principe toepast op andere situaties zijn we ver van huis om van Oostende een fietsvriendelijke stad te maken. Ook wordt er beweerd dat er een omleiding voor fietsers komt naar de kinderboerderij, maar die is er momenteel niet, en zal ook niet gebruikt worden door de vele scholieren en vrije-tijdsfietsers die tussen Gistel en Stene deze baan zullen gebruiken. Ook het ruimtelijk argument snijdt volgens ons geen hout omdat er voor de woningen een strook is voorzien die breed genoeg is om een fietspad aan te leggen en die een verlenging kan krijgen over de bermen naast het verder gelegen weiland. We houden ons hart vast voor een zwaar ongeval met fietsers in de toekomst. De toestand zal immers nog een tijd duren omwille van de werken aan de Gistelsesteenweg. We vragen dat ondertussen de snelheid drastisch verlaagd wordt voor het doorgaand verkeer zoals oorspronkelijk bedoeld en dat deze ook geregeld gecontroleerd wordt door 'foto marcel'. Op langere termijn vragen we dat deze baan enkel nog maar toegankelijk wordt voor het lokaal verkeer met een inrichting die vergelijkbaar is met de Karperstraat.2009

Goud 2009


Tijdens het voorbije jaar werden vele zaken gerealiseerd die in aanmerking kunnen komen voor de Gouden Spaak: de aanleg van de rotonde op de Torhoutsesteenweg/Duinkerkseweg; de buseilandjes op de Nieuwpoortsesteenweg op het gedeelte dat het Vlaamse Gewest beheert, en dat in schril contrast met deze die binnen de stadsring vallen, en waarvoor we twee jaar geleden de verroeste spaak gaven (tussen haakjes: de burgemeester beloofde om ze opnieuw en beter aan te leggen, maar tot nu toe is er nog geen werk van gemaakt). Er is ook het parkeerhuis van het OCMW in de Edith-Cavellstraat dat voorziet in meer dan 200 plaatsen voor fietsen voor het personeel. De finale keuze viel voor ons op de realisatie van de fietspaden op de Oudenburgsesteenweg . Reeds in het eerder dit jaar hadden we opgemerkt dat de goten bij de overgang van de straten te fietsonvriendelijk waren, maar dit werd meteen aangepakt. De ruimte tussen het fietspad en de scheiding aan het kanaal werd opgevuld. De breedte werd voldoende gerespecteerd. Het wegdek bestaat uit rode asfalt dat het rijcomfort verhoogt en het verbetert in hoge mate de veiligheid, daar waar de Oudenburgsesteenweg in het verleden een dodenweg was. We willen er ook aan herinneren dat we de initiatiefnemer om die situatie aan te kaarten onze eerste 'Zilveren Spaak' was in 1998 (Raf Wildemeersch). De verantwoordelijken die ook daadwerkelijk luisteren naar de vraag van de fietsers verdienen dan ook ontegensprekelijk van ons de Gouden Spaak anno 2009: met name de equipe van ingenieur Hubert Decramer van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid, afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen. Maar... niemand kon aanwezig zijn vandaag voor de uitreiking. Dat doen we dan wel zo vlug mogelijk.

zilver 2009


Er zijn twee toffe initiatieven die in aanmerking komen voor de Zilveren Spaak: De Rode-Kruis-afdeling van Oostende die besliste om fietsen aan te schaffen voor haar hulpverleners. Je moet inderdaad niet altijd met een auto evenementen begeleiden. Maar daarnaast was er ook de organisatie van "Met Belgerinkel naar de Winkel" dat voor het eerst in Oostende werd georganiseerd en gecoördineerd door het Ekonomisch Huis van Oostende. De werkgroep Fietseling werd bij de organisatie betrokken, zoals ook vele handelaars, en meer speciaal fietsenhandelaars. Om dit initiatief extra in de verf te zetten en met de uitdrukkelijke vraag om het niet te laten bij deze ene keer reiken we met plezier de zilveren spaakuit aan het Economisch Huis van Oostende, vertegenwoordigd door de heer Bart Bronders, verantwoordelijke schepen, en de heer Gunther Van Praet, maar met de vraag om ook uitdrukkelijk onze waardering uit de drukken voor alle medewerkers om het initiatief "Met Belgrinkel naar de Winkel" tot een goed einde te hebben gebracht.

Verroest 2009


Toen we de rotonde op de Gistelsesteenweg, Zandvoordeschorredijkstraat en de Stuiversstraat gingen bekijken, stonden we versteld van het feit hoe smal het fietspad daar was. Amper 1.20 m. Fietsers moeten achter elkaar rijden. Als je de boorstenen erbij rekent, dan kom je inderdaad aan de minimale breedte van 1.50m, voorzien door het Vlaamse Vademecum van fietsvoorzieningen. De aanleg gebeurde in samenspraak met de wegendienst van de stad Oostende, maar valt uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van de diensten die dit jaar ook de gouden spaak kregen voor de Oudenburgsesteenweg. We hebben hierover contact gehad met één van de ingenieurs van het Vlaamse Gewest die het probleem herkende en beloofde om aanpassingen te doen in de mate van het mogelijke. En aangezien de realisatie nog niet meteen echt gerealiseerd is, houden we de Verroeste Spaak dit jaar in beraad en reiken we hem (nog) niet uit .2008

Goud 2008
zilver 2008


Het initiatief van EOS, het Oostendse initiatief om energiezuiniger wonen te promoten van schepen Tom Germonpré, om met een bakfiets naar de mensen toe te trekken. Dit getuigt van een consequente aanpak. Mochten meer mensen de fiets nemen om korte afstanden te nemen, zou dit ook extra ten bate zijn van een beter leefmilieu.

Verroest 2008


Er vielen vlug 2 genomineerden: de 3e fase van de aanleg van de Mariakerkelaan waarbij het te smalle fietspad gewoon werd doorgetrokken; en de heraanleg van de bestrating in de Van Iseghemlaan ter hoogte van Nieuw Helmond. De fietssuggestiestrook die doodloopt op een boomspiegel, zonder dat dat voor iets nodig was, is een slechte realisatie. Die zou gemakkelijk kunnen ongedaan gemaakt worden door de fietssuggestiestrook door te trekken tot aan het Leopold I plein en zo verder naar Petit Paris. Op deze wijze krijg je een duidelijk fietsbaan van de Torhoutsesteenweg tot aan de Zeedijk. De opdracht hiervan ging uit van de afdeling wegendienst van het stadsbestuur van Oostende.2007

Goud 2007


De keuze voor de gouden spaak viel uiteindelijk op de zogenaamde Rode Loper aan de inrit van de ondergrondse parkeerterein ter hoogte van het Gerechtshof. Deze spaak wordt dan ook met plezier uitgereikt aan Ronny Dutry. 2006 Zilveren Spaak 2006 De zilveren spaak gaat dit jaar naar Mevr. Pollefliet die een petitie startte om de fietsonveiligheid op de Koninginnelaan ter hoogte van de Prinsenlaan aan te pakken. We willen hiermee mensen aanmoedigen die het opnemen voor fietsers bij onveilige verkeerssituaties. Verroeste Spaak 2006 De Verroeste spaak wordt uitgereikt aan de voorzitter van de raad van bestuur van AGSO, de heer Bart Bronders, omwille van het lang uitblijven van degelijke fietsstallingen aan het Casino Kursaal. Dit was nochtans in het verleden door ons gevraagd. De werkgroep Fietseling vraagt voldoende fietsvoorzieningen die mooi geïntegreerd kunnen worden bij het gebouw en dicht bij de ingang zodat bezoekers uitgenodigd worden om met de fiets te komen en minder met de wagen. Gouden Spaak 2006 De werkgroep reikt de Gouden Spaak uit aan het Notarissenhuis Vander Heyde, van Opstal & Van Tieghem, gelegen in de Vijverstraat in de buurt van het Kennedy rondpunt. Op de parking van hun kantoorruimte zorgden zij voor de plaatsing van een mooie overdekte fietsenstalling. Er is eveneens een fietsbruggetje aangelegd die een verbinding maakt tussen het Notarissenhuis en het fietspad aan het Kennedy rondpunt. Wij hopen dat dit privé initiatief navolging mag krijgen in de toekomst en ook een voorbeeld kan zijn voor het stadsbestuur. 2005 Zilveren Spaak 2005 Wat enkele weken geleden nog een ernstige kanshebber was voor de Verroeste Spaak krijgt vanwege werkgroep Fietseling de Zilveren Spaak 2005 uitgereikt! In casu de boordstenen aan de H. Hartkerk (ook de heraanleg van de zijstraten van de Mariakerkelaan was in de running) Hoewel werkgroep Fietseling nog steeds niet begrijpt hoe het mogelijk was dat in eerste instantie (opnieuw) werd gekozen voor hoge boordstenen is de werkgroep verheugd dat geluisterd werd naar de opmerkingen van de fietsers en dat deze de aanleiding waren om wijzigingen aan te brengen. Werkgroep Fietseling hoopt dat dit de aanzet is tot het systematisch voorzien van comfortabele boordstenen bij nieuwe realisaties en dat op plaatsen waar de boordstenen nog aanwezig zijn (bv. Mariakerkelaan,...) dat deze op een gelijkaardige manier worden aangepakt. Concreet reikt werkgroep Fietseling de Zilveren Spaak uit aan de initatiefnemers om de situatie terug aan te pakken: de technische dienst van de stad Oostende die met Murielle Decoo als diensthoofd een nieuwe wind zal laten waaien en hopelijk een fietsvriendelijke verkeersinfrastructuur zal uitwerken, en bijvoorbeeld consequent overal hinderlijke boordstenen zal vermijden. Verroeste Spaak 2005 Opnieuw viel de werkgroep Fietseling iets algemeens op, iets waar meerdere "uitvoerders" zich aan zondigen, waardoor het moeilijk is om er één specifieke naam te noemen. Deze "prijs" komt toe aan alle aannemers die dit verwaarlozen en zo fietsers soms in levensgevaarlijke omstandigheden brengen door onduidelijke verkeerssignalisatie en/of bezetting van het fietspad bij (weg)werkzaamheden. Een beperkte greep uit recente situaties: Hoek Nieuwpoortsesteenweg / ElisabethlaanWerken Petit Paris / Alfons PieterslaanWerken Kaïrostraat / Koninginnelaan...Werkgroep Fietseling hoopt dat door de spaak niet aan één persoon/bedrijf uit te reiken dat alle betrokkenen dit signaal te harte nemen om positieve inspanningen verder te zetten en bij moeilijkere situaties altijd aandacht te blijven hebben voor de zwakste weggebruikers die anders dreigen slachtoffer te worden op de rijweg. Dit is eveneens een oproep naar de plaatselijke overheid om voldoende waakzaamheid aan de dag te leggen bij het uitreiken van werfvergunningen en daarnaast voldoende controle uit te voeren zodat de aannemers zich aan de verkeersreglementering/signalisatie houden. Gouden Spaak 2005 Hoewel werkgroep Fietse

zilver 2007


De zilveren spaak wordt uitgereikt voor de studie Naar een mobiliteitsplan voor onze school, onder de leiding van de Hr. Plasschaert, leerkracht aan het Sint-Andreasinstituut, en opgemaakt door de leerlingen Proot Annelies, Himpens Annelies, Lesaffre Dieter, Lokhmotov Viktor, Pak Valery en Copping Janis.

Verroest 2007


De keuze vor de verroeste spaak was snel gevallen. Het betreft de zogenaamde eilandjes die op de Nieuwpoortsesteenweg werden aangelegd ter hoogte van Petit Paris en van de Sint-Jozefskliniek. Ze zijn te nauw voor de fietsers, en te hoog/te steil voor de voetgangers. Er is ook nooit overlegd geweest met de Werkgroep Fietseling over de aanleg ervan. Daarom gaat de verroeste spaak naar de verantwoordelijken van deze ingreep.2006

Goud 2006


De werkgroep reikt de Gouden Spaak uit aan het Notarissenhuis Vander Heyde, van Opstal & Van Tieghem, gelegen in de Vijverstraat in de buurt van het Kennedy rondpunt. Op de parking van hun kantoorruimte zorgden zij voor de plaatsing van een mooie overdekte fietsenstalling. Er is eveneens een fietsbruggetje aangelegd die een verbinding maakt tussen het Notarissenhuis en het fietspad aan het Kennedy rondpunt. Wij hopen dat dit privé initiatief navolging mag krijgen in de toekomst en ook een voorbeeld kan zijn voor het stadsbestuur.

zilver 2006


De zilveren spaak gaat dit jaar naar Mevr. Pollefliet die een petitie startte om de fietsonveiligheid op de Koninginnelaan ter hoogte van de Prinsenlaan aan te pakken. We willen hiermee mensen aanmoedigen die het opnemen voor fietsers bij onveilige verkeerssituaties.

Verroest 2006


De Verroeste spaak wordt uitgereikt aan de voorzitter van de raad van bestuur van AGSO, de heer Bart Bronders, omwille van het lang uitblijven van degelijke fietsstallingen aan het Casino Kursaal. Dit was nochtans in het verleden door ons gevraagd. De werkgroep Fietseling vraagt voldoende fietsvoorzieningen die mooi geïntegreerd kunnen worden bij het gebouw en dicht bij de ingang zodat bezoekers uitgenodigd worden om met de fiets te komen en minder met de wagen.2005

Goud 2005


Hoewel werkgroep Fietseling nog steeds niet begrijpt hoe het mogelijk was dat in eerste instantie (opnieuw) werd gekozen voor hoge boordstenen is de werkgroep verheugd dat geluisterd werd naar de opmerkingen van de fietsers en dat deze de aanleiding waren om wijzigingen aan te brengen. Werkgroep Fietseling hoopt dat dit de aanzet is tot het systematisch voorzien van comfortabele boordstenen bij nieuwe realisaties en dat op plaatsen waar de boordstenen nog aanwezig zijn (bv. Mariakerkelaan,...) dat deze op een gelijkaardige manier worden aangepakt. Concreet reikt werkgroep Fietseling de Zilveren Spaak uit aan de initatiefnemers om de situatie terug aan te pakken: de technische dienst van de stad Oostende die met Murielle Decoo als diensthoofd een nieuwe wind zal laten waaien en hopelijk een fietsvriendelijke verkeersinfrastructuur zal uitwerken, en bijvoorbeeld consequent overal hinderlijke boordstenen zal vermijden. In 2003 kon (financiële) steun aangevraagd worden voor projecten rond het thema "veilig verkeer start bij jou". In 2005 was dit "laat je verkeersproject opvallen". Tal van scholen en verenigingen binnen Oostende konden via de finaciële steun van C&A hun project realiseren (helmen, fietstraining voor andersvaliden, project fietsen voor kansarmen, aankopen of ter beschikking stellen van fluo hesjes, fietshelmen,...). Bovendien is C&A Oostende ook een trendsetter wat betreft fietsvoorzieningen voor haar personeel. Het fietsende personeel kan er zijn/haar fiets stallen in een afgesloten fietsparking en kan gebruik maken van een opfrisruimte. Deze volgehouden inspanning naar verkeers/fiets veiligheid en fietsgebruik verdient volgens werkgroep Fietseling resoluut een gouden Spaak.

zilver 2005


Wat enkele weken geleden nog een ernstige kanshebber was voor de Verroeste Spaak krijgt vanwege werkgroep Fietseling de Zilveren Spaak 2005 uitgereikt! In casu de boordstenen aan de H. Hartkerk (ook de heraanleg van de zijstraten van de Mariakerkelaan was in de running) Hoewel werkgroep Fietseling nog steeds niet begrijpt hoe het mogelijk was dat in eerste instantie (opnieuw) werd gekozen voor hoge boordstenen is de werkgroep verheugd dat geluisterd werd naar de opmerkingen van de fietsers en dat deze de aanleiding waren om wijzigingen aan te brengen. Werkgroep Fietseling hoopt dat dit de aanzet is tot het systematisch voorzien van comfortabele boordstenen bij nieuwe realisaties en dat op plaatsen waar de boordstenen nog aanwezig zijn (bv. Mariakerkelaan,...) dat deze op een gelijkaardige manier worden aangepakt. Concreet reikt werkgroep Fietseling de Zilveren Spaak uit aan de initatiefnemers om de situatie terug aan te pakken: de technische dienst van de stad Oostende die met Murielle Decoo als diensthoofd een nieuwe wind zal laten waaien en hopelijk een fietsvriendelijke verkeersinfrastructuur zal uitwerken, en bijvoorbeeld consequent overal hinderlijke boordstenen zal vermijden.

Verroest 2005


Opnieuw viel de werkgroep Fietseling iets algemeens op, iets waar meerdere "uitvoerders" zich aan zondigen, waardoor het moeilijk is om er één specifieke naam te noemen. Deze "prijs" komt toe aan alle aannemers die dit verwaarlozen en zo fietsers soms in levensgevaarlijke omstandigheden brengen door onduidelijke verkeerssignalisatie en/of bezetting van het fietspad bij (weg)werkzaamheden. Een beperkte greep uit recente situaties: Hoek Nieuwpoortsesteenweg / ElisabethlaanWerken Petit Paris / Alfons PieterslaanWerken Kaïrostraat / Koninginnelaan...Werkgroep Fietseling hoopt dat door de spaak niet aan één persoon/bedrijf uit te reiken dat alle betrokkenen dit signaal te harte nemen om positieve inspanningen verder te zetten en bij moeilijkere situaties altijd aandacht te blijven hebben voor de zwakste weggebruikers die anders dreigen slachtoffer te worden op de rijweg. Dit is eveneens een oproep naar de plaatselijke overheid om voldoende waakzaamheid aan de dag te leggen bij het uitreiken van werfvergunningen en daarnaast voldoende controle uit te voeren zodat de aannemers zich aan de verkeersreglementering/signalisatie houden.2004

Goud 2004


Eén van de meest in het oog springende realisaties van het afgelopen jaar is de heraanleg van de Torhoutsesteenweg. Voor het eerst werd in Oostende volledig de kaart van de veiligheid voor fietsers getrokken door het fietspad naast het voetpad aan te brengen, dat voldoende breed is en afgescheiden van parkeerplaatsen en de openbare weg via een veiligheidszone. Werkgroep Fietseling hoopt dat dit voorbeeld nog over vele kilometers gevolgd wordt in Oostende. In het verleden stelden fietsers echter nogal eens vast dat een goed concept uiteindelijk in de realisatie ervan faalde. De aanleg van het fietspad op de Torhoutsesteenweg vanaf de Elisatbethlaan tot aan het McLeodplein werd beoordeeld als een feilloze realisatie: de heraanleg is in orde zoals het hoort: het fietspad loopt door over de zijstraten, er zijn fietsopstelstroken waar nodig, de klinkers liggen in dwarsprofiel (halfverband), en vooral dat het fietsen geen schokken veroorzaakt door te steile of hoekige boordstenen,... Kortom een realisatie die af is! Hoe mooi ook de plannen mogen ogen, het is steeds de verantwoordelijke toezichthoudende ingenieur, die eindverantwoordelijke is voor een feilloze uitvoering van de werken. Het zou niet de eerste keer zijn dat goeie concepten in de technisch uitvoering verknoeid worden. Dit is bij de Torhoutsesteenweg niet het geval. Vandaar dat werkgroep Fietseling de Gouden Spaak 2004 wenst uit te reiken aan de verantwoordelijke ingenieur voor het project Torhoutsesteenweg van de firma Verhelst aannemingen N.V. uit Oudenburg nl. dhr. Ing. Lorenzo Vanhoutte.

zilver 2004


De werkgroep Fietseling koos voor haar Zilveren Spaak 2004 voor het project "Fietsen brengt ons dichterbij". Een samenwerkingsproject tussen Lokaal Steunpunt Oostende, de Stedelijke Integratiedienst, S-Sport en studenten van het Vesalius-Hiss. Een project die zich tot doel stelt (vooral allochtone) vrouwen te leren fietsen. Enerzijds om de mobiliteit van deze groep te verbeteren maar anderzijds ook om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. De praktische kant van dit project wordt uitgevoerd door een aantal tweedejaarsstudenten Maatschappelijk Werk met name Lindsay Tratsaert, Zita Rommelaere, Ellen Daveloose, Nele Naeyaert, Liesbeth Folens en Marjolein Bulcke.

Verroest 2004


Ter herinnering: een Verroeste Spaak wordt uitgereikt voor realisaties die het fietsen niet bevorderen of zelfs dwarszitten. Ook in 2004 hebben we er ontdekt, of werden ons gesignaleerd. Doch dit keer is het niet altijd even duidelijk wie de eindverantwoordelijke is of is de situatie minstens dubbelzinnig. Dit geld onder meer voor volgende situaties: Supermarkt Delhaize: na heraanleg Leopold III-laan is de toegankelijkheid veel moeilijker geworden. Ook al doet de supermarkt een inspanning voor fietsers door fietsrekken te plaatsen kort bij de ingang en beschut van regen. Graag hadden we een overleg gezien tussen de betrokken instanties: de supermarkt Delhaize, vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en het Oostendse Stadsbestuur. Aanleg fietspad Jan Piersplein ter hoogte van de Mercator: het fietspad is vlot berijdbaar, maar rechts is een gevaarlijke boordsteen aangebracht waardoor fietsers bij een ongelukkig manoeuvre ten val kunnen komen en terecht kunnen komen op de trambedding. Ook het einde van het fietspad is hoogst ongelukkig voor fietsers die zowel richting A.Pieterslaan willen rijden als richting Vindictivelaan. Ook hier wordt de zwarte piet doorgespeeld tussen het Vlaamse Gewest, het Oostends Stadsbestuur en De Lijn. Bij de uitvoering van de werken van De Lijn bij de realisatie van de Leopold III-laan waren een goede signalisatie en verkeersveiligheid bij werken niet altijd fietsvriendelijk. Werkgroep Fietseling reikt dan ook de Verroeste Spaak 2004 niet uit aan een persoon of instantie omdat ze niet onmiddellijk identificeerbaar zijn, maar de werkgroep Fietseling roept alle betrokkenen op meer en beter meer en beter te overleggen in functie van de veiligheid van alle zachte weggebruikers! In de loop van het komende werkjaar zal de werkgroep Fietseling gesprekken aanknopen met deze instanties.2003

Goud 2003


De Gouden Spaak wordt uitgereikt aan een positieve fietsverwezenlijking, initiatief gedurende het afgelopen jaar. Er waren verwezenlijkingen, initiatieven naar fietsers toe maar geen enkele nominatie heeft de werkgroep voor honderd procent kunnen overtuigen om dit jaar de Gouden Spaak uit te reiken. We hadden het graag ander gehad. Wij hopen echter dat het niet uitreiken van de Gouden Spaak mensen zal aanmoedigen om (nog) radicaler te kiezen voor de fiets.

zilver 2003


Werkgroep Fietseling verantwoorde destijds tijdens de uitreiking van de Verroeste Spaak 2000 aan de NMBS haar motivatie als volgt "Vanwege de lamentabele toestand van de fietsenparking aanhet station, het uitblijven van beloftes tot het realiseren van een fietsenstalling" Werkgroep Fietseling beloofde toen ook dat indien een fietsenstalling zou gerealiseerd worden, deze Verroeste Spaak teruggenomen zou worden. Drie jaar later staat er aan het Station een gebruiksvriendelijke fietsenstalling! Reden dus om de Verroeste Spaak 2000 terug te nemen. Maar we laten de NMBS niet gerust (in positieve zin) Na de realisatie van de fietsenstalling bleek dat er nog steeds stallingplaatsen voor fietsers tekort waren. Op eigen initiatief ondernam de NMBS een reeks aanpassingswerken aan de voorziene fietsenstalling zodat er meer fietsen terecht konden. Dit initiatief verdient volgens de Werkgroep Fietseling de ZILVEREN Spaak 2003 We dienen er de NMBS attent op te maken dat ondanks deze geleverde inspanningen er nog steeds onvoldoende fietsenstallingsplaatsen zijn! Werkgroep Fietseling hoopt dan ook dat ook deze fietsen een veilig en comfortabel onderdak vinden en wie weet welke Spaak er dan eventueel volgt...

Verroest 2003


Dat de doorsteek Kennedy-De Bolle een doorn in het oog is voor Fietseling, en vele (dagelijkse) fietsers, is iedereen duidelijk. Hiervoor werden reeds diverse acties en Verroeste Spaken uitgereikt. Dit jaar richt werkgroep Fietseling zich op één bepaald pijnlijk (letterlijk en figuurlijk) punt. Namelijk de openbare verlichting. Deze is ontoereikend aan het punt De Bolle! En nog schrijnender richting Slijkensesteenweg. Fietseling heeft dit reeds meermaals gesignaleerd aan diverse instanties. Werkgroep Fietseling hoopt met de symbolische overhandiging van deze Spaak er een "licht gaat branden" bij de verantwoordelijken voor dit punt.2002

Goud 2002


De Foxen : initiatief onder de verantwoordelijkheid van hoofdcommissaris Philip Caestecker om 8 politieagenten per fiets in Oostende te laten patrouilleren. Motivatie : De fietsende politieagenten, in hun hippe kledij, dragen bij tot meer fietsvriendelijkheid van de stad Oostende, maar ook tot een beter imago van de fietser. Ze tonen ook de functionaliteit van de fiets aan: ze zijn vlug ter plaatse, hebben direct contact met de mensen, zijn vlugger aanspreekbaar en dat alles zonder milieuoverlast te veroorzaken. Naar jongeren geven ze een duidelijke boodschap: met de fiets kan je ook een jong en sportief imago uitstralen. Je moet daarvoor niet noodzakelijk naar de bromfiets grijpen.

zilver 2002


Fietspooling project , onder de verantwoordelijkheid van Marina Willems, schepen van Onderwijs, uitgewerkt door Wendy Pauwels, mobiliteitsambtenaar, en in eerste instantie met medewerking van Sint Andreasinstituut (Steensedijk) en A. Vermeylenschool (Schermplantenstraat). Motivatie : komt tegemoet aan de vraag van ouders voor meer bescherming van hun fietsende kinderen. Als de situatie veiliger wordt, zullen er ook minder auto's aan de scholen staan. Werkgroep Fietseling hoopt met de toekenning van de Zilveren Spaak 2002 dat dit initiatief ook kan uitgebreid worden naar andere scholen in Oostende.

Verroest 2002


Werkgroep Fietseling heeft overwogen om de verroeste spaak anno 2000 terug te nemen van de NMBS omdat de langverwachte fietsenstalling aan het station eindelijk gerealiseerd is. We hebben echter vastgesteld dat het gebouw de verwachtingen van de fietsers niet inlost. Vooreerst zijn er te weinig plaatsen: slechts 360 plaatsen gerealiseerd van de beloofde 600, zodat heel wat fietsers, vooral in de week, hun fiets nog steeds niet kwijt geraken. Dit zou kunnen opgelost worden door brommers aan de overdekte voorkant te laten stallen, zodat binnenin meer plaats komt voor fietsen, en tezelfdertijd de stank van de motoren zou verdwijnen. Anderzijds is er een gevaarlijke situatie gecreëerd waar fietsers en bromfietsers in- en uitrijden op de plaats waar auto's de NMBS-parking oprijden. Hier zou een afscherming met paaltjes moeten komen. Zolang hier geen oplossing voor is, kunnen we de verroeste spaak anno 2000 niet terug nemen. De Verroeste Spaak anno 2002 willen we dit jaar uitreiken aan Minister Steve Stevaert, eindverantwoordelijke voor de gewestwegen. Motivatie : Veel fietsers zullen beamen dat het met de gewestwegen niet goed gaat op het Oostendse grondgebied. Het betreft niet alleen de gewestwegen die al jaren om herinrichting vragen, met extra zorg voor een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, zoals de Gistelse Steenweg, de Oudenburgsesteenweg, de Torhoutsesteenweg, de Nieuwpoortsesteenweg, de Leopold III-laan,... Maar ook bij vernieuwingen van gewestwegen worden de gebruikers te weinig of niet gehoord. Het voorbeeld bij uitstek blijft de verbinding Kennedy - De Bolle: een tweede fietstunnel kon niet, maar ondertussen hebben al ontelbare ongevallen plaats gehad op het fietspad dat op bepaalde plaatsen zelfs smaller is dan voorgeschreven, moeten tramsporen opnieuw uitgebroken worden en zal het "Ei" aan de Bolle weer heel wat investeringen vragen. En ondertussen vernemen we dat het geld niet opraakt... Onder de vernieuwde brug van de Zandvoordeschorredijkstraat heeft men nagelaten om de fietsroute van de Karperstraat via een tunnel door te trekken (wat op de Gistelsesteenweg blijkbaar wel zal kunnen), of worden zware betonblokken op het fietspad geplaatst waar men bijvoorbeeld omega-profielen kon gebruiken. De situatie aan de Duinenstraat/Geraniumlaan werd vernieuwd, maar fietsers moeten er een heel eind rondrijden om op de Zeedijk te geraken. Op brieven die we, naar aanleiding van de problematiek van de Bolle-verbinding, naar de minister zelf schreven, kregen we een antwoord van de gewestingenieurs, waarbij dan nog eens naast de kwestie werd geantwoord. De uitreiking van de Verroeste spaak aan minister Stevaert is dan ook een uitnodiging om met ons eens effectief mee te fietsen en daadwerkelijk te zien wat er onder zijn verantwoordelijkheid gebeurt.2001

Goud 2001


Vorige jaar ontving de mobiele fietsenstalling de zilveren spaak van Fietseling. Ondertussen is deze dienst ruimer bekend. De drempel om als vereniging en/of organisator een beroep te doen op deze dienst blijkt nog steeds te hoog (of is de dienst nog te weinig bekend?). Een enkele vereniging heeft hen reeds ontdekt zoals bijvoorbeeld de 'Objectieve bierproevers' die de mobiele fietsenstalling inschakelde voor hun zomeractiviteiten. Er is echter één organisatie die heel wat evenementen organiseert en sinds de afgelopen zomermaanden de aanzet heeft gegeven om actiever gehoor te geven aan de verzuchtingen van de fietsers. Het is de Toeristische dienst van de stad Oostende. We merkten tijdens de vurige maandagen steeds de fietsenstalling op. In het begin is het wat zoeken naar de optimale plaats... maar dit is een kwestie van ondervinding. Fietseling rekent erop dat het gebruik van de mobiele fietsenstalling niet beperkt zal blijven tot deze initiatieven, maar dat het op termijn een evidentie zal zijn dat bij alle grootschalige activiteiten, georganiseerd en/of ondersteund door toerisme Oostende (en ook stadsbestuur Oostende), de mobiele fietsenstalling steeds aanwezig zal zijn en ook vermeld op de aankondigingen. De positieve reacties wijzen erop dat veilige en bewaakte fietsenstallingen in grote mate tegemoet komen aan de verzuchtingen van de tweewielige Oostendenaars èn toeristen. We rekenen dan ook op de verantwoordelijken van de Toeristische dienst om ook rekening te houden met andere suggesties van fietsende Oostendenaars en toeristen: het aanduiden van fietsvoorzieningen op de stadsplannen en het aanbieden van fietstochten voor bezoekers. Groene Spaak Met het tienjarig bestaan van de Fietselingmanifestatie wilden we iemand extra in de bloemetjes zetten en kozen hiervoor een éénmalige Groene Spaak. Die iemand staat echter voor een groep jonge mensen die ons al tien jaar onverdroten steunen en begeleiden om deze fietsmanifestatie in veilige banen te laten verlopen. Het zijn de leden van de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming, afdeling Middenkust, beter bekend als JNM . Om eerlijk te zijn: ze staan aan de wieg van Fietseling. Ze zijn er mee gestart. Daarna is het overgenomen door de jeugdraad en nog later door OIO, het Overleg Inspraakorganen Oostende. Maar ze hebben hun spruit altijd blijven koesteren. De JNM-ers blijven eeuwig jong, vertonen geen roest, blinken niet als goud of zilver, maar blijven van onschatbare waarde voor het behoud van ons leefmilieu. Ze hebben begrepen dat fietsen een respectvolle manier is om met de natuur en het milieu om te gaan. Daarom deze Groene Spaak. We hopen nog vele jaren op hun steun te mogen rekenen. Bij deze hulde betrekken we ook mensen van andere verenigingen die deelnemen en instaan voor de goede gang van zaken op Fietseling.

zilver 2001


Uit de groep van genomineerden voor de Zilveren Spaak 2001, koos werkgroep Fietseling dit jaar een - op zijn zachtst gezegd - eigenaardige winnaar met name een autogarage. We zien terecht enkele gefronste wenkbrauwen! Een verklaring: bij de meeste, zoniet alle garages bestaat de service, dat terwijl uw auto in reparatie is er een vervangwagen beschikbaar staat.Maar kunnen we nu écht niet een paar dagen zonder wagen? Of hoe lossen we dit op? Wel... Garage Renault van Vermeire beschikt sedert kort over een aantal 'vervangfietsen'. Terwijl uw wagen wordt hersteld hoeft u niet immobiel te blijven. Vier degelijke fietsen staan ter beschikking van klanten die het fietsen nog niet verleerd hebben. Dit fietsvriendelijk initiatief verdient volgens ons de Zilveren Spaak 2001 . Met deze toekenning geven we niet alleen een steuntje in de rug voor dit fietsvriendelijke initiatief, maar drukken we ook de hoop uit dat andere garages zullen volgen en anderen er zich laten door inspireren.

Verroest 2001


Fietseling staat steeds open voor samenwerkingsverbanden bij fietsvriendelijke activiteiten. Een praktisch voorbeeld hiervan was 'De Dag van de fietsende Klant' van 9 mei laatstleden. Samen met de nationale Fietsersbond, het Oostendse stadsbestuur en een vertegenwoordiger namens de Verenigde Handelaarsbonden werd afgesproken om er een dag van te maken die zowel de fietsers als de handelaars kon tevreden stellen. Toen alles zo goed als zeker in kannen en kruiken was, kregen we enkele luttele dagen vooraf een fax, van de secretaris van de Verenigde Handelaarsbonden, die hun medewerking opzegde omwille van redenen die voor ons nog altijd onduidelijk zijn. Op de dag zelf stuurde de persoon die mee onderhandeld had zelfs de politie op onze stand af om de toelating voor onze actie te betwisten, tevergeefs echter. Uniek feit in Vlaanderen waar in andere steden overal op een positieve medewerking van de handelaars kon gerekend worden. Uiteindelijk vond de actie, met steun van het stadsbestuur, plaats en konden we 600 fietsende klanten een geschenkpakket overhandigen. Toen het stadsbestuur tijdens de gemeenteraad van juni in zee ging met het Europees initiatief voor een 'Dag zonder auto mobiel' op 22 september, werd een nieuwe kans geboden. Maar ook hier werd een week voor het evenement door de Verenigde Handelaarsbonden gevraagd om dit niet te laten doorgaan, ook al was het de Dag van de klant. We stellen ons de vraag wat de Verenigde Handelaarsbonden bezielt om zo de zachte weggebruiker, en voor ons vooral de fietsers, dwars te willen zitten. Als we vandaag de Verroeste Spaak 2001 uitreiken aan de vertegenwoordiger van de Verenigde Handelaarsbonden, dan is dat duidelijk in het besef dat niet àlle handelaars in deze kwestie hun vertegenwoordigers verdedigen. Deze Verroeste Spaak is geen oorlogsverklaring maar een signaal waarvan we hopen dat het doorklinkt tot bij alle leden, met de wens om positief en constructief na te denken welke rol de middenstand kan spelen voor hun fietsende klanten. Uit onderzoeken blijkt dat fietsende klanten ook trouwe en geregelde klanten zijn.2000

Goud 2000


Tot onze vreugde kunnen we dit jaar wel een Gouden Spaak uitreiken.

Na het overlopen van verschillende kandidaten, kwam het Fietsatelier van het OCMW uit de bus als de meest waardevolle laureaat.

In het fietsatelier worden mensen opgeleid om afgedankte fietsen te herstellen. De herstelde fietsen worden dan tegen een sociaal tarief verhuurd aan gezinnen die geholpen worden door het OCMW, OCMW- en stadsdiensten en vzw's. Om deze reden reiken we deze 3 e Gouden Spaak uit aan het Fietsatelier van het OCMW. Deze fietsen worden ook beschikbaar gesteld aan de zogenaamde randparkings aan de Velodroom en aan het Mediacenter. Als werkgroep Fietseling hebben we bij dit luik enkele ernstige bedenkingen. Vooreerst zouden we van een echte stadsrandparking kunnen spreken wanneer deze parking aan de rand van de stad, en dus niet aan de rand van het Centrum is ingeplant. Autostromen worden op deze manier naar het Centrum getrokken. Een echte stadsrandparking zou bijvoorbeeld op Walraversyde kunnen gesitueerd worden, of aan de afrit van Zandvoorde. Een regelmatige buspendeldienst, naast het gratis fietsaanbod, is een belangrijke voorwaarde. Daarnaast stoort het ons dat automobilisten bevoordeeld worden, ten nadele van treinreizigers. Deze laatsten kunnen wel een fiets huren van de NMBS tegen betaling, maar moeten een heel eind lopen om een gratis fiets te kunnen gebruiken (gezien de NMBS het zeer moeilijk maakt om met de eigen fiets naar Oostende te komen). We vragen dan ook de initiatiefnemers van het verhuurproject zich hierover grondig te bezinnen. We stellen voor dat gratis fietsen ook beschikbaar zijn op de grote bewaakte fietsstallingen (en dus ook op de toekomstige fietsstalling aan het station). Met de huidige communicatiemogelijkheden moet het mogelijk zijn om op te volgen of een fiets al dan niet op een andere plaats werd ingeleverd dan waar hij afgehaald werd. Verroeste spaak Jammer genoeg hebben we ook een laureaat voor de Verroeste Spaak. De start van de fietseling aan het NMBS-station was al een aanwijzing. Jarenlang wordt een betere fietsstalling beloofd. In de beleidsverklaring van de voorbije meerderheid van Oostende stond het als prioritair punt. Zes jaar later werd er nog niets verwezenlijkt, tenzij plannen. Daarom deze Verroeste Spaak aan de NMBS omwille van De lamentabele toestand van de fietsparking aan het stationsplein. De niet ingeloste belofte om een (geintegreerde, gebruiksvriendelijke, bewaakte en gratis) fietsstalling te realiseren De slechte, tot soms onbestaande service, van de NMBS om fietsen op de trein toe te laten. Ondanks de mooi ogende brochures die het doen voorkomen alsof dat trein + fiets, met de nadruk op het gebruik van je eigen vertrouwde fiets, een eenvoudige zaak zou zijn, is dit in de realiteit niet. We menen dat goede fietsvoorzieningen (stallingen en toegang tot de trein met de fiets) een belangrijke toeristische troef zijn voor Oostende.

zilver 2000


Zilveren Spaak ... een initiatief dat in Oostende blijkbaar al langer dan vorig jaar bestond, maar dat eerder een sluimerend bestaan kent. Zelf leerden we het kennen bij het recente optreden van Bon Jovi eind augustus. Het is een idee waar we zelf al jaren achter vragen en dat blijkbaar toch gerealiseerd werd buiten het medeweten van de Stad Oostende, ook al is de realisatie te vinden en aan te vragen op het stadhuis van Oostende. Naast de graveertoestellen van de dienst Veiligheid en Preventie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bestaat er ook de mogelijkheid dat organisatoren bij grote evenementen een beroep kunnen doen op Mobiele Fietsstalling. Bij grote evenementen, of beter gezegd evenementen die veel volk trekken, stellen we telkens vast, dat heel wat mensen bereid zijn zich met de fiets te verplaatsen, maar dat er ter plaatse weinig stallingsmogelijkheden zijn. Vandaar onze jarenlange vraag om ook, naast de vaste stallingen, mobiele fietsstallingen te voorzien. Uiteindelijk is dit dus gerealiseerd door de bovenvermelde dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze mensen rijden met hun mobiele fietsstalling het ganse Vlaamse grondgebied rond waar bijvoorbeeld grote muziekfestivals op hen beroep kunnen doen. Enkel is dit initiatief onbekend in Oostende. Vandaar de uitreiking van de Zilveren Spaak om dit initiatief in het zonnetje te plaatsen. Bij deze gelegenheid vragen we ook uitdrukkelijk aan alle organisatoren van grote evenementen (zoals bv. Paulusfeesten, 'Vurige Maandagen',...) om op deze dienst een beroep te doen. Maar ook aan het stadsbestuur vragen we om in de reglementering van de vergunning voor dergelijke evenementen een clausule op te nemen die deze organisatoren verplicht om op deze dienst een beroep te doen.

Verroest 2000


Jammer genoeg hebben we ook een laureaat voor de Verroeste Spaak. De start van de fietseling aan het NMBS-station was al een aanwijzing. Jarenlang wordt een betere fietsstalling beloofd. In de beleidsverklaring van de voorbije meerderheid van Oostende stond het als prioritair punt. Zes jaar later werd er nog niets verwezenlijkt, tenzij plannen. Daarom deze Verroeste Spaak aan de NMBS omwille van De lamentabele toestand van de fietsparking aan het stationsplein. De niet ingeloste belofte om een (geïntegreerde, gebruiksvriendelijke, bewaakte en gratis) fietsstalling te realiseren De slechte, tot soms onbestaande service, van de NMBS om fietsen op de trein toe te laten. Ondanks de mooi ogende brochures die het doen voorkomen alsof dat trein + fiets, met de nadruk op het gebruik van je eigen vertrouwde fiets, een eenvoudige zaak zou zijn, is dit in de realiteit niet. We menen dat goede fietsvoorzieningen (stallingen en toegang tot de trein met de fiets) een belangrijke toeristische troef zijn voor Oostende.