cheque
fb
fbo

fab
logo

Spaak in `t Wiel

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de werkgroep fietseling ook dit jaar ”Spaak in `t Wiel “. Aldus willen we realisaties en initiatieven in Oostende, gericht op de fietser, uit het afgelopen jaar onder de aandacht brengen.
Een realisatie die een positieve bijdrage vormt voor een veilig en leefbaar Oostende, verdient de GOUDEN SPAAK. Een initiatief dat aangemoedigd moet worden, ontvangt de ZILVEREN SPAAK. Een bedenkelijke realisatie of een initiatief dat een verslechtering betekent voor de fietsers krijgt de VERROESTE SPAAK, die kan echter ingeleverd worden wanneer het euvel hersteld wordt.

Meer over de Spaak in `t Wiel      Foto's van de uitreiking


De Werkgroep Fietseling is een werkgroep, opgericht in de schoot van het O.A.O. (Overleg Adviesraden Oostende), een overlegorgaan van de Cultuurraad, Jeugdraad en Seniorenraad.

De Werkgroep Fietseling ijvert voor een

  • VEILIG
  • VLOT
  • COMFORTABEL
  • AANTREKKELIJK
  • SAMENHANGEND

fietsverkeer en –beleid.

Werkgroep Fietseling streeft er naar om meer mensen te overtuigen om resoluut voor de fiets te kiezen voor dagdagelijkse (kleine) woon- werk- winkelverplaatsingen.

  
Organisaties
     
Fietsersbond
Bike to work
Gracq


Overheden

Oostende
Wegen&Verkeer
wegcode
Over fietsen

 
       
       
       
       
       
 
p/a O.A.O. CC. De Grote post Lokaal CD+2.025 H. Serruyslaan 18A 8400 Oostende tel. 0488 057 077 werkgroep@fietselingoostende.be