cheque
fb
fbo

fab
logo

De Fietskling

Wat?
Met de ‘fietskling’ wijzen we naar het ‘klingelen’ van een fietsbel om aandacht te vragen. We rijden een parcours van ongeveer een uurtje om een aantal punten onder de aandacht te brengen die voor fietsers belangrijk zijn om hen veiliger en comfortabeler doorheen het verkeer te loodsen. Het vervangt (voorlopig) de jaarlijkse fietseling.

Voor wie?
Vertegenwoordigers van het stadsbestuur, van politieke partijen, van ambtenaren (stad en politie) en van de pers die mobiliteit voor de zachte weggebruikers ter harte willen nemen. Geïnteresseerde fietsers zijn ook welkom.

Wat nog meer?
Bij de aankomst in de cc De Grote Post (rond 18u15) bieden we, naast uitleg over het parcours, ook ons memorandum aan voor een beter fietsbeleid zoals we dat in het verleden steeds deden bij de verkiezingen van een nieuw stadsbestuur.

Wanneer?
Donderdag 21 juni 2018 om 17u aan de voorzijde van het NMBS-station aan het Fietspunt.


Spaak in `t Wiel

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de werkgroep fietseling ook dit jaar ”Spaak in `t Wiel “. Aldus willen we realisaties en initiatieven in Oostende, gericht op de fietser, uit het afgelopen jaar onder de aandacht brengen.
Een realisatie die een positieve bijdrage vormt voor een veilig en leefbaar Oostende, verdient de GOUDEN SPAAK. Een initiatief dat aangemoedigd moet worden, ontvangt de ZILVEREN SPAAK. Een bedenkelijke realisatie of een initiatief dat een verslechtering betekent voor de fietsers krijgt de VERROESTE SPAAK, die kan echter ingeleverd worden wanneer het euvel hersteld wordt.

Meer over de Spaak in `t Wiel      Foto's van de uitreiking


 

De Werkgroep Fietseling is een werkgroep, opgericht in de schoot van het O.A.O. (Overleg Adviesraden Oostende), een overlegorgaan van de Cultuurraad, Jeugdraad en Seniorenraad.

De Werkgroep Fietseling ijvert voor een

  • VEILIG
  • VLOT
  • COMFORTABEL
  • AANTREKKELIJK
  • SAMENHANGEND

fietsverkeer en –beleid.

Werkgroep Fietseling streeft er naar om meer mensen te overtuigen om resoluut voor de fiets te kiezen voor dagdagelijkse (kleine) woon- werk- winkelverplaatsingen.

  
Organisaties
     
Fietsersbond
Bike to work
Gracq


Overheden

Oostende
Wegen&Verkeer
wegcode
Over fietsen

 
       
       
       
       
       
 
p/a O.A.O. CC. De Grote post Lokaal CD+2.025 H. Serruyslaan 18A 8400 Oostende tel. 0488 057 077 werkgroep@fietselingoostende.be