cheque
fb
fbo

fab
logo

De Werkgroep Fietseling is een werkgroep, opgericht in de schoot van het O.A.O. (Overleg Adviesraden Oostende), een overlegorgaan van de Cultuurraad, Jeugdraad en Seniorenraad.

De Werkgroep Fietseling ijvert voor een

  • VEILIG
  • VLOT
  • COMFORTABEL
  • AANTREKKELIJK
  • SAMENHANGEND

fietsverkeer en –beleid.

Werkgroep Fietseling streeft er naar om meer mensen te overtuigen om resoluut voor de fiets te kiezen voor dagdagelijkse (kleine) woon- werk- winkelverplaatsingen.

  
Organisaties
     
Fietsersbond
Bike to work
Gracq


Overheden

Oostende
Wegen&Verkeer
wegcode
Over fietsen

 
       
       
       
       
       
 
p/a O.A.O. CC. De Grote post Lokaal CD+2.025 H. Serruyslaan 18A 8400 Oostende tel. 0488 057 077 werkgroep@fietselingoostende.be