De werkgroep fietseling
afdeling fietsersbond Oostende
Home OverOns Acties Memorandum Spaak Fietspaden Fietsstraten Meldingen Contact

 

 

 

 

 

 


a

 

a

 

a

 

a

Plechtige heropening
21 december 2015Vandaag staat de werkgroep Fietseling tevens Afdeling Fietsersbond Oostende klaar om het "vernieuwde fietspad" langs de Slijkensesteenweg in te rijden.

Sinds april 2015 werd dit fietspad afgesloten om de werkzaamheden aan de busterminal te kunnen uitvoeren.

De fietsers uit Vuurtorenwijk of Bredene die naar Oostende fietsen moesten dus omrijden over de Twee Bruggenstraat, over de blauwe bruggen, door de fietstunnel en via de Conterdamkaai naar de graaf de Smet de Naeyerlaan om het Centrum (en het NMBS-station) te bereiken. Als de blauwe bruggen open staan voor de scheepvaart moeten de fietsers omrijden langs de Hendrik Deweertkaai, Sloepenstraat, Camerlinkstraat en zo door de fietstunnel. Met deze omweg riskeren fietsers elke keer weer hun leven, vooral als vrachtwagens of bussen elkaar moeten kruisen, en missen de aansluiting met bussen of treinen. De werkgroep Fietseling tevens afdeling Fietsersbond Oostende gaf dit jaar dan ook de verroeste spaak voor het afsluiten van het fietspad langs de Slijkensesteenweg.

We zijn er van overtuigd dat voor die situatie zeker een veilig alternatief kon gerealiseerd worden doorheen het havengebied. In de orientatienota van het mobiliteitsplan van de stad Oostende lezen we: "De Slijkensesteenweg blijft een route voor de fietsers."

Die Slijkensesteenweg is een zeer belangrijke verbindingsweg voor fietsers. Het is niet alleen de kortste maar ook de veiligste weg om naar en van Oostende te rijden. Hij wordt dagelijks gebruikt door honderden mensen die zich van en naar het werk begeven (eventueel verder met bus of trein) alsook door leerlingen van de verschillende Oostendse scholen. Dit hebben we het afgelopen jaar met de applausactie in maart en met de telweek in September aan de Bolle zelf kunnen vaststellen. Trouwens dit fietspad maakt deel uit van de kustfietsroute.

Wanneer de stad Oostende echt wil gaan voor "een sterk fietsbeleid", zoals het charter van het Vlaamse Fietsberaad stelt, en dat aangenomen werd op een recente gemeenteraad en vorige week werd ondertekend in Gent door de bevoegde schepen Jean Vandecasteele, dat moet deze ontsluitingsweg voor fietsers een prioriteit zijn in het Oostendse fietsbeleid. Een veilige en comfortabele fietsroute van de Bolle naar de stad kan alleen maar Oostende helpen bij haar zo begeerde profilering als fietsstad.

Ook vanuit toeristisch oogpunt moet dit een bevestiging zijn van het strategisch plan om toeristische bereikbaarheid te verhogen. Als we de situatie hier nu bekijken, vragen we ons af of dit fietspad er uiteindelijk nog komt? We vrezen dat deze erbarmelijke situatie bestendigd wordt en dat De Lijn zich zal beroepen op de technische onmogelijkheid omwille van de tramsporen. We zien ook dat het vorige fietspad vooral gebruikt wordt voor het parkeren van de auto's van de werknemers van de Lijn.

We vragen daarom met aandrang om bij de realisatieplannen mee aan tafel te mogen zitten om hier de beste mogelijke oplossing voor de fietsers te bekijken. De werkgroep Fietseling tevens Afdeling Fietsersbond Oostende