De werkgroep fietseling
afdeling fietsersbond Oostende
Home OverOns Acties Memorandum Spaak Fietspaden Fietsstraten Meldingen Contact

 

 

 

 

 

 


a

 

a

 

a

 

a

Veilig fietsen is een grondrecht
27 september 2020Als werkgroep met een uitgesproken verantwoordelijkheidszin, houdt Fietseling Oostende deze actie Coronaproof en zonder oproep tot deelname. Dit maakt wel dat we hier met een klein groepje staan, maar toch kunnen we stellen dat we de actieve weggebruiker uit Oostende vertegenwoordigen. Naar het waarom is het niet moeilijk raden. Toen in de loop van de maand september 6 fietsdoden vielen te betreuren in Zuid-West-Vlaanderen, waarvan een gitzwart ongeval op de strapdag van 18 september, was de maat vol bij vele afdelingen en leden van de fietsersbond. In onze provincie alleen al, zijn er in 2020 veertien fietsdoden te betreuren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle West-Vlaamse Centrumsteden vandaag een actie opzetten (Naast Oostende gaat deze actie door in Brugge, Kortrijk en Roeselare). Onze boodschap: Veilig fietsen zou een grondrecht moeten zijn. Fietsdoden zijn niet het gevolg van een ongeval. Zij zijn het resultaat van een vastgeroest systeem. Verander het systeem en zorg dat iedereen veilig van huis naar school, winkel, ontspanningsplaats en werk kan fietsen. De Fietsersbond vraagt om snelheid te maken in het fietsbeleid:

- Voer snel effectieve maatregelen in die de fietsveiligheid bevorderen. Venstertijden voor zwaar vervoer in de schoolomgevingen zijn een perfecte aanpassing die geen grote kosten met zich meebrengen. Waar wachten we nog op.

- Maak van fietsveiligheid een prioriteit bij de lokale politie. Zorg voor handhaving van de wegcode, met grote aandacht voor snelheidscontroles in zone 30, fietsstraten en de 1 m afstand bij het inhalen van fietsers. Ook dit vergt geen grote financiele investeringen, maar op het terrein zal het heel voelbaar zijn. Waar wachten we nog op.

- De verhoogde budgetten voor fietsveiligheid moeten snel ingezet worden. De plaatsen waar fietsers niet veilig kunnen fietsen, zijn gekend. Voer daar de nieuwe plannen uit. Waar wachten we nog op.

- Werk samen met alle betrokken partijen. Rem projecten niet langer af omdat oude regels en procedures de fiets nog niet centraal zetten. Wees creatief, verander desnoods die regels. Vertrek daarbij vanuit veilig fietsen en werk vooral samen, over alle administraties heen, met ondersteuning van lokaal beleid, politie en gewestelijk beleid. Waar wachten we nog op.

- Verbreed alle fietssuggestiestroken van 1,5 m naar 2 m. Fietssuggestiestroken zijn wat ze zijn, maak ze breder zodat ze nog meer opvallen. Het kost opnieuw niet veel en het kan bijdragen om de veiligheid te verbeteren. Waar wachten we nog op. Fietseling Oostende eist dat het STOP principe, het fietsvademecum en de fietstoets geen holle begrippen vormen, maar nauwgezet en consequent toegepast worden.

We zijn geschokt en boos dat we dit anno 2020 nog steeds moeten eisen.

Daarom vandaag dit signaal, deze minuut belgerinkel, de minuut stilte. Hiermee richten wij ons niet zozeer tegen bepaalde politici, maar roepen wij iedereen op om zijn/haar steentje bij te dragen waar het kan. Werk mee, voor alle slachtoffers van een systeemfout die veel te lang in stand gehouden wordt.

Laat STOP, fietsvademecum en fietstoets geen holle begrippen zijn, maar pas ze nauwgezet toe.