De werkgroep fietseling
afdeling fietsersbond Oostende
Home OverOns Acties Memorandum Spaak Fietspaden Fietsstraten Meldingen Contact

 

 

 

 

 

 


a

 

a

 

a

 

a

Fietskling
21 juni 2018Fietseling Oostende, werkgroep en lokale afdeling van de Fietsersbond, richt een FIETSKLING in.

Door onze fietsbel te klingen, willen we de huidige beleidsmakers, de kandidaten voor de verkiezingen van oktober, de bevoegde ambtenaren, pers en geïnteresseerde burgers samen brengen voor een fietstocht van zo'n anderhalf uur.

De opzet: goede praktijken en aandachtspunten aan de 'fietsende lijve' te laten ondervinden. Aldus hopen we in de volgende legislatuur een mobiliteitsbeleid tot uitvoer te zien komen, gericht op de zachte weggebruikers en inzonderheid de fietsers.

Op het einde van de fietstocht overhandigen we dan het memorandum, een meer technisch document, dat de klingende illustraties van de fietstocht, aanvult.