Voorstelling

home

 

Fietseling Oostende wil een actiegroep zijn voor fietsers. Wij ijveren er voor dat men in Oostende veilig en comfortabel kan fietsen.

Maar Fietseling vormt tevens de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond.

Sinds begin 2017 bestaat er een afspraak tot structureel overleg met de Stad Oostende, waarbij we vier maal per jaar samen zitten met schepen, directie Openbaar domein, AGSO, Politie en de mobiliteitsambtenaar, en desgevallend met Farys en De Lijn.

Zowel op onze website, als op Facebook kan je ons volgen.

Mocht je Fietseling met je inzet willen versterken, dan ben je hartelijk welkom.

Wie?

Charles   Marc   
Charles Noppe   Marc Horrix  
Andries    Herman   
Andries  Boekhout   Herman Lodewyckx  
Florry    Bernadette   
Flory Witdoeckt   Bernadette Theysen  
Antoon    Patrick   
Antoon Catteeuw   Patrick Hollevoet  
jeanette     dirk  
Agnes Huwel   Dirk Meulemeester  Korte geschiedenis:

Fietseling begon in 1992 als een fietsactie van JNM (Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming) tegen het feit dat er te weinig aandacht werd besteed aan de onveilige en oncomfortabele situatie van de zachte weggebruiker in het verkeer. Na een aantal edities werd de organisatie in handen gegeven van de Oostendse Jeugdraad en later nam het O.I.O. (Overleg Inspraakorganen Oostende, bestaande uit Cultuurraad, Jeugdraad, Seniorenadviesraad en Sportraad) deze over.
Binnen de schoot van de Raden werd de open werkgroep Fietseling in het leven geroepen.
Werkgroep Fietseling bestaat uit mensen vanuit de Raden maar ook uit individuele personen die zich wensen in te zetten voor het belang van de Oostendse fietsers.
De jaarlijkse Fietseling , traditioneel de laatste zondag van september, spreekt een vast en divers publiek aan. Steevast nemen enkele honderden fietsers deel aan deze Fietsmanifestatie.
Dat het Fietseling publiek zeer divers is illustreert de deelname van talrijke jeugd- tot seniorenverenigingen, van sporadische tot overtuigde en dagelijkse gebruikers van de fiets, fietssympathisanten…