De werkgroep fietseling
afdeling fietsersbond Oostende
Home OverOns Acties Memorandum Spaak Fietspaden Fietsstraten Meldingen Contact

 

 

 

 

 

 


a

 

a

 

a

 

a

Petitie tegen sloop van fietsenstalling
16 augustus 2018Sinds enkele maanden hangt een geel bericht uit aan de fietsenstalling ter hoogte van het zwembad.

De enige mogelijkheid om dit ongedaan te maken, is in beroep te gaan.

Om dit beroep te ondersteunen, stelden we een petitie op met de vraag aan de gebruikers om dit beroep te ondersteunen, en daarmee de overkapping van de fietsenstalling te behouden en te onderhouden. De petitie werd op korte tijd ondertekend door meer dan 500 bezoekers. Er waren slechts enkele weigeringen omdat ze het eerst nog eens wilden onderzoeken.

We vragen dan ook dat het stadsbestuur op de beslissing van de sloop van de fietsenstalling zou terugkomen, gesteund door meer dan 500 gebruikers ervan. We zagen ook tijdens de afgelopen maand dat deze fietsenstalling druk gebruikt wordt. Een belangrijk argument van de bezoekers is dat de fietsen beschut staan tegen de perikelen van het weer. Ze verwachten zelfs dat de sociale controle van bezoekers de diefstallen voorkomt.

We stellen dan ook voor de fietsenstalling te behouden en te onderhouden in haar huidige staat.

Uit onze studiereis in Utrecht in mei jongstleden, leerden we een alternatief dat ook in Oostende van toepassing kan worden: de pop-up fietsenstalling. Deze afgesloten (vaste of tijdelijke) fietsenstallingen zijn bewaakt door mensen die aangeworven worden via sociale-economieprogramma's (in Oostende eventueel via zogenaamde art. 60). Via een systeem van barcodes krijgen de fietsen een unieke barcode die ook op een plaatje staat dat de gebruiker meekrijgt, zodat enkel de gebruiker met het plaatje zijn fiets terug kan ophalen. Dit is een triple-winsysteem: werkgelegenheid voor iemand uit de sociale economie, fietsveiligheid voor de gebruiker en verlaging van het aantal fietsdiefstallen in de stad. Het systeem is niet alleen van toepassing voor de bestaande fietsenstalling aan het zwembad en het klein strand, maar ook bij evenementen zoals TAZ, Paulusfeesten, ... waar een mobiele fietsenstalling in gebruik wordt genomen. We rekenen op de goodwill van het Oostendse stadsbestuur om dit constructieve voorstel te aanvaarden.